Shot 5_037.tif
Shot 6_184.tif
Shot 17_019.tif
Shot 11_129.tif
Shot 2_057 copy.jpg
Shot 15_007.tif
Shot 16_053.tif

The Fashionography

x Miu Miu

Photography Manolo Campion

Styling Raúl Guerrero

Shot 3_026_2.tif
Shot 16_041.jpg